Polcast met Michael Flux van fluxdeau.nl

In deze Polcast komt Michael van Fluxdeau aan het woord. Fluxdeau is een nieuw initiatief in de markt dat zich richt op het leveren van ondergrondse regenwateropslag.